Aanmelden ANBI

  • Toelichting: Namen van bestuursleden en hun functie zoals staat omschreven in de statuten.
  • Toelichting: Het werk dat de instelling doet, de manier waarop de instelling geld werft, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling.
  • Toelichting: De balans, de staat van baten en lasten en een toelichting.